Voorwaarden en Condities

VERKOOPVOORWAARDEN
Toepassing en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden

1.

De volgende voorwaarden regelen de relatie tussen de klant en de online winkels www.hotnrare.it en www.hotnrare.com, die behoren tot HNR srl, gevestigd in Via Pradazzo 1a, 40012 Calderara di Reno, Bologna (Italië), BTW/belasting n.03187751205, Registro Imprese di Bologna REA n. 498963. Het gebruik van de online winkels www.hotnrare.com, www.hotnrare.it en probolt.eu is gebaseerd op het begrip van de klant van de volgende voorwaarden en condities.

 
2.

Geen enkel Contract zal tot stand komen totdat de bestelling van de Klant (hoe dan ook gegeven) aanvaard is door de vroegste van de schriftelijke aanvaarding door de Onderneming van de levering van de Goederen of de factuur van de Onderneming. Door het plaatsen van een bestelling op een van de mogelijke manieren, verklaart de klant alles te hebben bekeken en goedgekeurd wat in deze algemene voorwaarden is vermeld.

 
3.

Indien de klant een niet-professionele eindgebruiker is, zal hij deze voorwaarden moeten afdrukken en bewaren overeenkomstig artt. 3 en 4 van Dlgs n. 185/1999

 
4.

De klant kan HNR srl niet aansprakelijk stellen voor schade die voortvloeit uit de weigering van HNR srl om de door de klant geplaatste bestelling te accepteren en te verwerken.

 
5.

De klant kan alleen de artikelen kopen die worden weergegeven op de websites (URL) http://www.hotnrare.com, http://www.hotnrare.it en https://probolt.eu, door HNR srl op het moment dat de bestelling is geplaatst, zoals beschreven in hun respectievelijke secties. Alle getoonde informatie is een weergave van de informatie verstrekt door de respectievelijke fabrikanten en kan worden gewijzigd top de nieuwe informatie verstrekt door de fabrikanten zelf. De verstrekte afbeeldingen zijn louter indicatief en kunnen op verschillende punten afwijken van het daadwerkelijke product.

 
6.

Na ontvangst van iedere bestelling wordt een e-mail ter bevestiging verzonden. In dit bericht staan de datum en het tijdstip waarop de bestelling is ontvangen en een bestelnummer dat in elke communicatie met HNR srl gebruikt moet worden. De klant moet controleren of alle gegevens in het bericht overeenstemmen met wat hij wilde bestellen en verzenden, en moet onmiddellijk informatie geven over wat moet worden gewijzigd. De klant kan de verwerking van de bestelling volgen in het gedeelte "Status bestelling".

 
7.

Indien de bestelling niet wordt geaccepteerd, zal HNR srl de klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

 
8.

Alle vermelde prijzen zijn detailhandelsprijzen inclusief BTW. HNR srl behoudt zich het recht voor om deze te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

 
9.

Op de website www.hotnrare.com en www.hotnrare.it wordt de beschikbaarheid van de producten getoond. Gezien het grote aantal bezoekers moet de beschikbaarheid worden beschouwd als een indicatie en niet als een waarborg voor de daadwerkelijke beschikbaarheid van de goederen.

 
10.

HNR srl behoudt zich het recht voor om bestellingen van artikelen die tegen actieprijzen worden aangeboden, niet volledig te accepteren en kan de klant voorstellen om een vermindering van de hoeveelheid te accepteren. Pas na goedkeuring van de klant, zal de bestelling definitief worden verwerkt.